עדכנו אותי במבצעים בתאריכים שבחרתי

פסח אקשן

חוגגים פסח בצימרטופ - מזמינים חופשה אונליין ומצטרפים להגרלה- טיול רייזרים/באגי זוגי בצפון.


בין כל המזמינים אונליין חופשה לחג הפסח באתר צימרטופ יוגרל טיול רייזרים/באגי זוגי בצפון.

שמות הזוכים יפורסמו בעמוד זה ובדפי הפייסבוק והאינסטגרם שלנו. 

ההגרלה תתקיים פעמיים, ב- 25/03/2018 ופעם שנייה ב-28/03/2018 ויתמודדו בה כל המזמינים חופשה אונליין לפסח(בין התאריכים 30/03-08/04/2018) באתר צימרטופ.

בהצלחה!

לצפייה בצימרים פנויים לפסח >>


 

תקנון הגרלת פייסבוק/ אינסטגרם/אתר צימרטופ נושאת פרסים


חברת פרסומדיה בע"מ (להלן: "צימרטופ"), תערוך הגרלות/תחרויות נושאות פרסים, בעמוד הפייסבוק/אינסטגרם/אתר אינטרנט שלה, בכתובת:  https://www.facebook.com/zimertop

ההשתתפות בכל הגרלה/תחרות כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה, ועל המשתתף בתחרות מסוימת לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.


מהי התחרות?

1. במהלך תקופת ההגרלה/תחרות תוצג מעת לעת שאלה ו/או משימה בעמוד צימרטופ – צימרים יוקרתיים,מבצעים, רומנטיקה, עליה יתבקש כל משתתף לפעול בדרכים שיפורטו.

2. סוגי הפרסים בכל סוג הגרלה/תחרות והתנאים לזכייה ייקבעו לגבי כל סוג של תחרות, והם יפורסמו בעמוד הפייסבוק ואתר צימרטופ- https://www.zimertop.co.il בתום המועד שנקבע.

3. קביעת הזוכים, תבוצע על ידי צימרטופ , והיא תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה. מנהלי אתר צימרטופ שומרים להם את הזכות לפסול משתתף בגין אי עמידתו בתנאי ההגרלה/תחרות.

4. לא ניתן לזכות ביותר מפרס אחד בכל סוג של הגרלה/תחרות.

תנאי ההשתתפות ואופן קבלת הפרס:

5. הודעה בדבר זכייה בפרס תישלח לזוכה, תוך 48 שעות ממועד הסיום, באמצעות שליחת מסר עפ"י כתובת האי-מייל אותה מילא בהזמנה.

6. לשם קבלת הפרס, יידרש הזוכה לאמת את זהותו ולהשיב באופן פרטי להודעת הזכייה.

7. מנהלי אתר צימרטופ רשאים לפסול מועמד לזכייה, אשר לא דרש את הפרס, תוך 3 ימים מיום שנשלחה לו הודעה על זכייתו. במקרה זה הפרס יימסר לזוכה אחר, על פי שיקול צימרטופ ובהתאם להנחיות איסוף הפרס.

8. מנהלי אתר צימרטופ יהיו רשאים לפרסם בפייסבוק/אינסטגרם/אתר את שמות המשתתפים שזכו בפרסים על פי שיקול דעתם ועצם השתתפות בתחרות מהווה אישור לכך.

9. כל פרס הינו אישי ולא ניתן להעברה בכל דרך שהיא.

10. הפרס הינו שובר לטיול רייזרים/באגי. ישנן הגבלות לפי השובר.

11. קבלת הפרס בכפוף להזמנת אונליין באתר צימרטופ https://zimertop.co.il מאושרת ותקפה.

12. הפרס יועבר לזוכה בעת האירוח בצימר בכפוף להזמנה.

13. בכל מקרה של ביטול הזמנה הזכיה מבוטלת.

14. הפרס יוגרל פעמיים: 

14.1 הגרלה ראשונה: 25/03/2018- בין המזמינים חופשה אונליין לחג הפסח באתר צימרטופ (להלן האתר). ההגרלה תקפה בין התאריכים 18-25/03/2018 למזמינים חופשה בחג הפסח(ר"מ תאריכי חג הפסח).

14.2 הגרלה שנייה: 28/03/2018- בין המזמינים חופשה אונליין לחג הפסח באתר צימרטופ (להלן האתר). ההגרלה תקפה בין התאריכים 28-25/03/2018 למזמינים חופשה בחג הפסח(ר"מ תאריכי חג הפסח).

15. ההגרלה תתקיים עד תאריך 28/03/2018 בשעה 10:00.

16. שמות הזוכים יפורסמו ביום המחרת בפייסבוק/אינסטגרם ובאתר צימרטופ.

כללי:

17. ההשתתפות הינה באחריותם הבלעדית של המשתתפים. צימרטופ ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בגין ו/או בקשר להשתתפותם בתחרות ו/או בגין השימוש באתר התחרות/הגרלה.

18. עמוד צימרטופ אינו אחראי, לפעילות התקינה של רשת האינטרנט, על כל רכיביה ולא ישא באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל נזק ו/או ההוצאה ו/או הפסד וכד´ אשר ייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו או חוסר יכולתו הטכנית להשתתף.

19. משתתף שהפר במישרין או בעקיפין את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה, אינו עומד בקריטריוני הזכייה והשתתפותו תיפסל.

20. הוראות התקנון תגבורנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר ההגרלה/תחרות.

18. עמוד צימרטופ רשאי לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי בתקנון זה יחייב מרגע פרסומו.

21. עמוד צימרטופ זכאי על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את תקופת ההגרלה/תחרות או לבטלה לחלוטין. הודעה על כל שינוי תפורסם בעמוד הפייסבוק של צימרטופ באופן ברור.

22. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז צפון.

21. המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, כי הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי ההגרלה/תחרות כמפורט בתקנון.

23. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו, כי צימר טופ תוכל לעשות שימוש בפרטים המזהים שמסר במסגרת השתתפותו, בכל הנוגע לעניין השתתפותו ו/או קבלת הפרס ו/או פסילתו.

24. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

25. כל מחלוקת בנוגע לתקנון, פרשנותו ו/או יישומו יוכרעו על ידי גורם מפשר או עורך דין שימונה על ידי צימרטופ בלבד.

26. כל המזמינים בחמשוש(חמישי-שבת) יכנסו להגרלה של יום ראשון, התוצאות יפורסמו ביום ראשון.

27. כניסה להגרלה תקפה בהזמנה לאירוח של לפחות 7 ימים לפני מועד ההזמנה.


שמות הזוכים:

הגרלה 25/03/2018- הילה לסט

הגרלה 28/03/2018- אלה הלל


נתראה בהגרלה הבאה! :)

הצטרפו אלינו
האם בבעלותך צימרים איכותיים המתאימים לאתר צימרטופ? במידה שהתשובה על כך היא כן, אנחנו מזמינים אותך להתקשר אלינו ולקבוע פגישה בהקדם: אלי - 052-7357762 משרד- 04-9825135
למה צימרטופ?
כל הצימרים שאנו מפרסמים נבדקו על ידי צוות האתר. אנו בוחנים לפי קריטריונים ברורים וקפדניים. כדי להביא את ענף הצימרים למקום טוב יותר אנו נציג באתר מחירים מדויקים ותפוסה עדכנית לכל צימר וצימר. הזמינו חופשה כבר היום.
החזון של צימרטופ
אנו חיים בעידן שבו החיים שלנו מאופיינים על ידי שגרה יומיומית של ניסיון לשלב בין עבודה ומשפחה במרוץ חיים מטורף. כולנו זקוקים מידי פעם ליציאה מהשגרה, לפסק זמן שבמסגרתו נוכל למלא את המצברים בחופשה מפנקת ורומנטית. בדיוק בשל הצורך הזה הוקם אתר צימרטופ...
עזרה בהזמנת צימר
התעייפתם מלחפש צימר? הלכתם לאיבוד בתוך המבחר הגדול באתר? אנו רוצים לעזור לכם להזמין את הצימר המתאים ביותר. צוות מקצועי המתמחה בהתאמת חופשות יקשר ביניכם לבין בעלי הצימרים ללא עלות. התקשרו ל- 052-9097777
מי אנחנו
מי אנחנו חברת פרסומדיה נטגרופ בע"מ חברה מובילה בתחום הצימרים ומתחמי החופשה בארץ ומטרתה לחבר בין גולשים לבין בעילי מתחמים ולהביא את השירות הטוב ביותר שתוכלו לקבל.
למעלה
הצימרים שאהבתי
הצימרים שראיתי
נשמח לשמוע את דעתכם
האם אהבתם את העיצוב החדש?
תודה על פנייתך
בעל הצימר יחזור אליך בהקדם
רוצים לחסוך זמן בחיפוש צימר?
נופש לתאריך
הרכב הנופש
מבוגרים
ילדים
תינוקות
קוד אימות
secure
אנחנו נפנה אלייך צימרים במבצע לתאריכים שבחרתם